Ο εορτασμός της Ιεράς Πανηγύρεως των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.

368

Φωτογραφίες