Τελευταία Ανακοίνωση Αιμοδοσίας

Αφορά όλους μας!
Αφορά όλους μας!

Την Κυριακή 23 Ιουνίου 2019, θα πραγματοποιηθεί η 64η αιμοδοσία του ναού μας. Οι ανάγκες για αίμα είναι μεγάλες, ειδοποιήστε όσους μπορείτε!

Ανακοινώσεις Ιερών Ακολουθιών έτους 2019

Ανακοινώσεις άλλων ετών