Τελευταία Ανακοίνωση Ιερού Προσκυνήματος

Τριήμερο Ιερό Προσκύνημα
Τριήμερο Ιερό Προσκύνημα

Στα πανέμορφα μοναστήρια του Πηλίου, 7, 8 και 9 Οκτωβρίου 2019.

Ανακοινώσεις Ιερών Προσκυνημάτων έτους 2021

Ανακοινώσεις άλλων ετών