Τελευταία Ανακοίνωση Νεότητας

Έναρξη των κατηχητικών
Έναρξη των κατηχητικών

Τα κατηχητικά σχολεία ξεκίνησαν την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018. Περιμένουμε με αγάπη όλους τους μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Ανακοινώσεις Ιερών Ακολουθιών έτους 2019

Ανακοινώσεις άλλων ετών