Τελευταία Ανακοίνωση Ιερής Ακολουθίας

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών

Για την εβδομάδα από Δευτέρα 10 έως και Κυριακή 16 Αυγούστου 2020.

Ανακοινώσεις Ιερών Ακολουθιών έτους 2020