Τελευταία Ανακοίνωση Ιερής Ακολουθίας

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών
Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών από Τρίτη 20 μέχρι και Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020.

Ανακοινώσεις Ιερών Ακολουθιών έτους 2020