Τελευταία Ανακοίνωση Ιερής Ακολουθίας

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών
Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών

Εβδομάδα από Δευτέρα 27 Ιανουαρίου μέχρι Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020.

Ανακοινώσεις Ιερών Ακολουθιών έτους 2020