Τελευταία Ανακοίνωση Δραστηριότητας

Εκδήλωση στον προαύλιο χώρο του ιερού ναού
Εκδήλωση στον προαύλιο χώρο του ιερού ναού

Τρανός Χορός της Αγάπης!

Ανακοινώσεις Ιερών Ακολουθιών έτους 2019

Ανακοινώσεις άλλων ετών