Τελευταία Ανακοίνωση Δραστηριότητας

Ανακοίνωση Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ καί οἱ Ἐκδόσεις «ΝΑΜΑ» διοργανώνουν διαγωνισμό Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ παιδικοῦ βιβλίου, γιὰ μαθητές καί ἐνήλικες ἄνω τῶν 15 ἐτῶν. Τὰ κείμενα πού θὰ σταλοῦν θὰ πρέπει νὰ εἶναι γραμμένα στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, βασισμένα στὶς ἀρχὲς τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας.

Ανακοινώσεις Δραστηριοτήτων έτους 2021