Οι Τρεις Ιεράρχες

Το Ιερό Παρεκκλήσιο του ναού είναι αφιερωμένο στους Άγιους Τρεις Ιεράρχες, Βασίλειο τον Μέγα, Ιωάννη τον Χρυσόστομο και Γρηγόριο τον Θεολόγο. Βρίσκεται στον υπόγειο χώρο του ναού και εκεί τελούνται αρκετές φορές οι Ιερές Ακολουθίες τις καθημερινές ημέρες της εβδομάδας. Στον ίδιο χώρο (κάτω δηλαδή από τον κυρίως ναό) βρίσκεται και το πολιτιστικό κέντρο του ναού μας, ο οποίος διαθέτει σκηνή θεάτρου, τραπέζια και καθίσματα και σε αυτόν πραγματοποιούνται διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως τσάι, θεατρικές παραστάσεις, παραδοσιακοί χοροί, συνεστιάσεις κ.ά.