Το Φιλόπτωχο ταμείο

Ο χριστιανισμός, όπως είναι γνωστό δεν απευθύνεται μόνο στο νου του ανθρώπου, αλλά σε ολόκληρη την ύπαρξή του. Για το λόγο αυτό η χριστιανική πίστη δεν περιορίζεται στην αποδοχή των αληθειών της χριστιανικής διδασκαλίας, αλλά τις αλήθειες αυτές τις μετουσιώνει σε πράξεις.

Η στείρα πίστη χαρακτηρίζεται από τον Απόστολο Ιάκωβο ως δαιμονική:

«Δεῖξον μοὶ τὴν πίστην σου ἐκ τῶν ἒργων σου, καγῶ δείξω σοὶ ἐκ τῶν ἒργων μου τὴν πίστην μου. Σὺ πιστεύεις ὃτι ὁ Θεός εῖς ἐστὶ, καλῶς ποιεῖς, καὶ τὰ διαμόνια πιστεύουσι και φρίσσουσι» (Ιακ. 2,19)

Η αληθινή χριστιανική πίστη εκδηλώνεται με έργα αγάπης «πίστις δὶ’ ἀγἀπης ἐνεργουμένη» (Γαλ. 5,6) και η άσκηση της αγάπης ως εφαρμογή του περιεχομένου της πίστης, αποτελεί το ουσιαστικό γνώρισμα της χριστιανικής ζωής. «Θέλω γνῶναι ὢ ἂνθρωπε κενέ, ὃτι πίστις χωρίς ἐργων νεκρά ἐστὶν» (Ιακ. 2,20).
Έτσι η αγάπη δε νοείται σαν απλή συναισθηματική εκδήλωση, αλλά ως ανταπόκριση στην αγάπη του Θεού, που ενανθρωπίστηκε και σαν οφειλή προς τον συνάνθρωπο, που εικονίζει το Θεό. Η αγάπη δεν αναφέρεται μόνο στο πνευματικό στοιχείο του ανθρώπου, αλλά και στο υλικό, σε ολόκληρο τον άνθρωπο. Για τον λόγο αυτό η συμπαράσταση στις ανθρώπινες υλικές ανάγκες συνιστά την αρετή της φιλανθρωπίας.
Πνευματική προϋπόθεση της φιλανθρωπίας είναι η πεποίθηση πως οι άνθρωποι πρέπει να βοηθούν τους συνανθρώπους τους, που έχουν ανάγκη βοηθείας. «Μακάριοι οἰ έλεὴμονες ὃτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται» (Ματθ. 5,7).
Η Εκκλησία ίδρυσε, κατά το πρότυπο της Αποστολικής Εκκλησίας των παλαιοχριστιανικών χρόνων, μία ισχυρή παράδοση φιλανθρωπικών έργων ανά τους αιώνες. Η Ελλαδική Ορθόδοξος Εκκλησία συνεχίζει αυτή την παράδοση με πολλούς τρόπους. Ο πιο διαδεδομένος τρόπος άσκησης του φιλανθρωπικού της έργου είναι αυτός που πραγματοποιούν τα φιλόπτωχα ταμεία των ενοριών σε όλη την επικράτεια, αλλά και στην εξωτερική Ιεραποστολή.
Τα φιλόπτωχα ταμεία έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα θέματα της φιλανθρωπίας. Ο ρόλος αυτός είναι από τους μεγαλύτερους μέσα στον σημερινό κόσμο της αποξένωσης και του εγωκεντρισμού. Στον Ιερό Ναό μας έχει ιδρυθεί από το 1987 φιλόπτωχο ταμείο, το οποίο προσφέρει βοήθεια σε αναξιοπαθούντες ενορίτες μας με δύο τρόπους:
1. Εντός του Ναού υπάρχει κυτίο για να προσφέρει ο πιστός που επιθυμεί και μπορεί τον οβολό του για την συγκέντρωση χρημάτων. Από το κυτίο αυτό εξοικονομείται το μεγαλύτερο ποσό για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Έσοδα το φιλόπτωχο έχει και από περιφορές δίσκων δύο Κυριακών το μήνα. Πολλοί επίσης ενορίτες και μη, ενισχύουν το ταμείο με έκτακτες δωρεές. Τα χρήματα που συγκεντρώνονται διατίθενται κατά βάση σε έξι οικογένειες της ενορίας μας οι οποίες, αποδεδειγμένα χρειάζονται βοήθεια ανά δίμηνο, καθώς και σε έκτακτες περιπτώσεις οικογενειών (πάλι της ενορίας μας) για την κάλυψη αγοράς φαρμάκων και πληρωμών Δ.Ε.Κ.Ο.
2. Διανομή τροφίμων κάθε μήνα σε 25 οικογένειες της ενορίας μας καθώς και καθημερινά σε έκτακτες περιπτώσεις. Τα τρόφιμα είναι προσφορά των ενοριτών, φίλων της ενορίας, των υπευθύνων των λαϊκών αγορών και διαφόρων επιχειρήσεων της πόλης μας.