Ο εορτασμός της Ιεράς Πανηγύρεως των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.

1368

Φωτογραφίες