Μεγάλη Παρασκευή βράδυ ακολουθία επιταφίου θρήνου οι πατέρες μαζί με τη μεικτή χορωδία του ιερού μας ναού υπό τον πρωτοψάλτη κ. Βασίλειο Αβραμίδη και τον λαμπαδάριο κ. Νικόλαο Κατσή ψάλουν τα εγκώμια.

1241