Μεγάλη Πέμπτη βράδυ αμέσως μετά την ανάγνωση του πέμπτου Ευαγγελίου οι πατέρες ετοιμάζονται για την περιφορά του Εσταυρωμένου. Στην ακολουθία συμμετέχουν με κατάνυξη χιλιάδες πιστοί.

1307