Από την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων στην οποία συμμετέχουν εκατοντάδες πιστοί. Λειτουργούν ο π. Ευστράτιος, ο π. Αλέξανδρος και ο π. Χρήστος Κογκάκης.

1263